EU PROJEKTI


UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM I SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI (ISO9001,ISO13485,ISO27001)

ŠIFRA PROJEKTA KK.03.2.1.14. 0127

Kratki opis projekta

Realizacija projekta omogućila je dostizanje primjenjive razine standarda međusobno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni proizvoda i poslovnih rješenja kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca u području sustava upravljanja i sigurnosti. Na taj način olakšat će se pristup inozemnom tržištima ali i novim kupcima na domaćem tržištu.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 1. Uvođenje normi ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001;
 2. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je postizanje primjenjive razine ISO standarda te povećanje sigurnosti u razvoju usluga kroz implementaciju ISO 27001, ISO 13485 i ISO 9001 normi radi ostvarenja specifičnih ciljeva, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz savjetovanje i implementaciju sustava kvalitete. Specifični ciljevi koji će se ostvariti certificiranjem i auditiranjem sustava upravljanja jesu:

 1. Povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca kroz implementaciju 3 nova standarda (ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001);
 2. Povećanje konkurentnosti uvođenjem tri certificirana sustava upravljanja kvalitetom i upravljanja informacijskom sigurnošću;
 3. Proširenje kapaciteta i širenje na inozemna tržišta;
 4. Ulaganje u edukaciju zaposlenika;
 5. Povećanje prihoda.

Uvođenjem certifikacije sustava upravljanja, tvrtka će proširiti poslovanje na inozemna tržišta, proširiti mrežu kupaca i dobavljača, što će utjecati na porast prihoda.

Održivost rezultata projekta najmanje tri godine od završetka projekta u užem smislu riječi obuhvaća:

 1. postupke recertifikacije i kontrole te održavanje certifikata ISO 27001, ISO 9001 i ISO 13485;
 2. edukacijom zaposlenika koji će biti u stanju držati se procedura propisanih normama;
 3. financijski kapacitet za održivost koji će obzirom na dosadašnji financijski rezultat biti dostatan za ovu aktivnost.

Postupak recertifikacije i kontrole dobivenih standarda osiguralo se potpisivanjem Ugovora s dobavljačima kojim će se jamčiti kontrola pune primjene standarda u poslovanju, analizirati rezultate u poslovanju dobivene primjenom standarda te davati preporuke za primjenu u poslovanju.

Primjena standarda znači i edukaciju zaposlenika koji će steći bitne vještine i znanja u provedbi postupaka, internih metodologija i propisanih procedura u poslovanju tvrtke što će omogućiti da se njihova primjena nastavi i nakon završetka projekta. Uloge pojedinaca u timu i cijeloj tvrtki jasno će biti definirane, a svi će zaposlenici biti individualno odgovorni za punu primjenu načela i principa definiranih normama. Također, edukacija trenutnih zaposlenika omogućiti će i prijenos specifičnih znanja na nove i buduće zaposlenike u tvrtki.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 249.625,00 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 199.700,00 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 169.745,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta

01.12.2018. – 01.12.2019.

Kontakt za više informacija

email: info(a)veridian.com.hr

Linkovi