RJEŠENJA


Moderna rješenja

Nudimo rješenja prilagođena profilu korisnika – neovisno da li se radi o privatnim praksama, poliklinikama, klinikama ili kliničkim lancima, ispunjavamo u cijelosti zahtjeve u vođenju i kontroli radnih procesa odjela radiologije i nuklearne medicine, arhiviranju dijagnostičkih i terapeutskih prikaza, integraciji u kliničko ili polikliničko okruženje, u telemedicinskom radnom procesu, kao i distribuciji medicinskih podataka na siguran i tehnološki prihvaćen način.

Modularnost, skalabilnost i “future-proof” arhitektura naše su prednosti.  >>>>>

Potpuna integracija

Sva su naša rješenja izvedena prema međunarodnim standardima i omogućavaju potpunu integraciju u radne procese i informatičke ekosustave u potpunosti neovisnih o njihovom profilu. Integracijom svih sistemskih i softverskih komponenti stvaramo “veću sliku” u beskompromisnoj funkcionalnoj integraciji.

Standardi i smjernice: DICOM, HL7, XDS, IHE

Certifiakti proizvođača: ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001

>>>>>

Upravljanje procesima radiologije i nuklearne medicine

Moderne zdravstvene ustanove koje teže povećanju učinka i dosezanju pozitivnih rezultata, kako stručno, tako i poslovno, prepoznaju potrebu za ulaganjem u informatizaciju.

Moderna tehnologija omogućava cjelokupnu digitalizaciju i informatizaciju radiologije i nuklearne medicine, te postizanje zadanih srednjoročnih i dugoročnih ciljeva u smislu ušteda kroz povećanje efikasnosti radnog procesa.

Napredni radiološki informacijski sustavi koje nudimo prate potrebe naših korisnika bez obzira o profilu korisnika – od malih radioloških poliklinika do lanaca kliničkih bolnica i sveučilišnih bolnica.

>>>>>

Integralni klinički imaging i medicinski repozitoriji (arhive)

Napretkom tehnologije u medicini, stvoreni su mnogi informacijski sustavi i podsustavi, najčešće specijalistički imaging i reporting sustavi prilagođeni pojedinoj grani medicine. To se najbolje može vidjeti u domeni slikovnih zapisa i arhiva slikovnih zapisa; mnogi sustavi komuniciraju prema proprijetarnim protokolima i sučeljima, arhivirajući podatke u raznoraznim formatima.

U modernom informacijski opremljenom kliničkom okruženju danas stoga nalazimo veliki broj takvih imaging i reporting podsustava kojima centralni bolnički sustav, zbog svoje drugačije namjene, ne može upravljati na odgovarajući, funkcionalni način. S korisničke strane, krajnji korisnik, liječnik, zbog heterogenosti informacijskih sustava i podsustava od kojih svaki arhivira i prikazuje svoju specijalistiku, želi na jednostavan i brz način dostupne sve potrebne informacije u istom trenutku.

Mi Vam nudimo rješenje koje arhivira i napredno komunicira ne samo na razini DICOM i non-DICOM prikaza (slika), već i na razinama biosignala (EKG, EMNG, EEG,…), te proprijetarnim strukturiranim i nestrukturiranim formatima podataka (PDF, JPG, HL7) čuvajući konzistenciju podataka orijentiranima na pacijenta kao ishodišnu točku procesa.  >>>>>

Medicinski registri i klinički putevi

Klinički putevi (Clinical Pathways) predstavljaju pristup standardizacije zdravstvene skrbi za podršku implementacije kliničkih smjernica i protokola. Razlikuju se od kliničkih smjernica i protokola upravo zbog toga što predstavljaju set praktičnih procesa liječenja s detaljima i naglaskom na način implementacije kliničkih smjernica, uključujući kliničke smjernice i nekliničke aktivnosti.

Klinički su putevi također poznati kao integrirani putevi skrbi, koordinirani putevi skrbi, mape skrbi ili očekivani putevi oporavka – predstavljaju plan liječenja orijentiran ka zadacima, a koji detaljizira bitne korake u liječenju pacijenata sa specifičnim kliničkim problemima i opisuje očekivani klinički tijek pacijenta.

Nudimo Vam izuzetno fleksibilnu i integrabilnu platformu za implementacije kliničkih smjernica u procesno kliničko okruženje.