JiveX Integrated Imaging


Banner_LandingPage_PACSII_en_01

JiveX Integrated Imaging – Jedna bolnica, jedna aplikacija, jedan PACS – Slike i nalazi u jednom sustavu

Na temelju opsežnog iskustva u radiološkom upravljanju i arhiviranju slika, VISUS također nudi, uz JiveX Integrated Imaging (PACS-II), mogućnost integracije ne-radioloških slika i dijagnostičkih podataka u PACS na razini cijele bolnice. Bez obzira na to je li problem EKG, endoskopija ili rana dokumentacija, JiveX omogućava da se podatci najrazličitijih formata ne samo pohranjuju već i da budu dostupni za dijagnostiku i povezani s budućim podatcima pacijenta. JiveX Integrated Imaging dopušta povezivanje modaliteta i postojećih PACS sustava u cijeloj bolnici, neovisno o proizvođaču, dok Analog Modality Gateway pretvara ne-DICOM podatke u DICOM.

 

Prednosti JiveX Integrated Imaging:

  • Konsolidirano arhiviranje svih slika neovisno o izvoru
  • Potpuna dostupnost i digitalizacija svih slika, videozapisa, .pdf i biosignalnih podataka na temelju IHE
  • Svim slikama, videozapisima i signalima možete pristupiti putem dosljednog, Medical Devices Act-sukladnom programu
  • BIS integracija na svim radnim stanicama putem samo jednog sučelja
  • Dokazana rješenja za grupne strukture s više lokacija

csm_find_out_more_01_4bd97215ba