portal4med


portal4med - web-based communication platform

Komunikacija bez granica

Novi oblici njege koji se oslanjaju na blisku suradnju između ustanova, djelatnika i isporučitelja usluga danas su neophodne komponente modernog zdravstva. Omogućena je kros-disciplinarna njega iz jednog izvora s umanjenim potrebama prijevoza za samog pacijenta. Sva uključene ustanove i osoblje moraju biti blisko umreženo kako bi traženi proces efikasno funkcionirao. Fleksibilna i modularna web platforma portal4med-a omogućava jednostavnu komunikaciju svim uključenim stranama – od uputnog portala do teleradiologije.

Komunikacija s više lokacija 

portal4med je inovativna platforma koja spaja razne medicinske portal servise i kontrolira medicinske mrežne radne slijedove. portal4med baziran je na web tehnologiji, internacionalnim komunikacijskim standardima i najnovijim sigurnosnim standardima.

Unutar bolničkih mreža, ustanova i isporučitelja usluga, portal4med kontrolira komunikaciju među sudjelujućim disciplinarnim sustavima – neovisno o lokaciji i lokalnoj IT infrastrukturi. Sve što je potrebno jest pristup na internet. Svojim mrežnim kapacitetom i jednostavnim pristupom, web portal unapređuje izmjenu informacija među liječnika, prikazuje individualne korake liječenja, optimizira i ubrzava tijek procesa.

portal4med primjene

Screenshot 2018-01-03 14.03.14

portal4med TELERADIOLOGIJA

Telekonzultacija i Teledijagnoza, dodjeljivanje narudžbi vanjskim pružateljima usluga ili pristup drugom mišljenju – portal4med rukuje svime od navedenog, brzo i jednostavno, zahvaljujući sigurnoj razmjeni podataka između svih sudionika.

 

Screenshot 2018-01-03 14.03.25

 portal4med REFERRER PORTAL

Liječnici su integrirani izravno u radiološki radni tijek. Pregledi za pacijente mogu se zakazati brže i nalazi su dostupni u kraćem vremenskom roku za potrebe daljnjeg liječenja. NOVO: Preuzmanje izvornih DICOM podataka.

 

 

Pobudite interes za Vaše proizvode među korisnicima.

Komunikacijska platforma bazirana na webu

  • Upravljanje informacijama usmjereno na radni tok
  • Komunikacija po lokacijama i disciplinama
  • Distibucija slika i dijagnoza

Sučelja i Tehnologija

portal4med kompatibilan je sa svim komunikacijskim standardima u trenutnoj upotrebi u medicini: HL7, DICOM, XML, IHE. Što čini portal jednostavnim za integriranje u heterogena okruženja sustava. Platforma se temelji na modernoj web tehnologiji, koja osigurava funkcionalnost bez obzira na infrastrukturu i operativni sustav. Bez obzira na to kako se IT struktura razvija, portal4med se fleksibilno prilagođava novim zahtjevima i vaše prethodne investicije su osigurane.

Siguran i neovisan

portal4med označava fleksibilnost, neovisnost i najviše sigurnosne standarde.

  • Detaljno dodjeljivanje ovlaštenja za pristup uvijek jamči transparentnost i sigurnost pri rukovanju osjetljivim medicinskim podacima
  • portal4med možete koristit u medicinskim centrima za snimanje, bolnicama, a također i kod kuće. Potrebna vam je samo internetska veza i ažurirana verzija najčešćih preglednika
  • Korisničko sučelje radne površine intuitivno je za rad i jednostavan za korištenje u medicinskim centrima za snimanje ili bolnicama
  • Podaci se enkodiraju i prenose na siguran način
  • Jednostavna i sigurna integracija bez komplicirane VPN instalacije

 

Screenshot 2018-01-03 14.14.12