Klinički imaging i medicinska arhiva


Napretkom tehnologije u medicini, stvoreni su mnogi informacijski sustavi i podsustavi, najčešće specijalistički imaging i reporting sustavi prilagođeni pojedinoj grani medicine. To se najbolje može vidjeti u domeni slikovnih zapisa i arhiva slikovnih zapisa; mnogi sustavi komuniciraju prema proprijetarnim protokolima i sučeljima, arhivirajući podatke u raznoraznim formatima.

 

Screenshot 2018-03-19 15.26.53

 

U modernom informacijski opremljenom kliničkom okruženju danas stoga nalazimo veliki broj takvih imaging i reporting podsustava kojima centralni bolnički sustav, zbog svoje drugačije namjene, ne može upravljati na odgovarajući, funkcionalni način. S korisničke strane, krajnji korisnik, liječnik, zbog heterogenosti informacijskih sustava i podsustava od kojih svaki arhivira i prikazuje svoju specijalistiku, nema na jednostavan i brz način dostupne sve potrebne informacije u istom trenutku.

 

Screenshot 2018-03-19 15.27.10

 

Naše razmišljanje, osim funkcionalnosti s korisničke strane, seže i do razine bolničke informatičke službe koji su najčešće izuzetno opterećeni povećanim obimom poslova u održavanju, povezivanju i osiguravanju dostupnosti podataka neovisno o kompleksnosti informacijskih specijalističkih sustava, ali zadovoljavajući i osiguravajući punu integraciju baziranu na nebrojenoj količini raznih standarda.

 

Screenshot 2018-03-19 15.16.19

. . .

Predstavljamo Vam rješenje – informacijsku platformu koja konsolidira sve slikovne i druge vrste podataka (npr. EKG, EMNG, EEG, jpg, OP, PDF,…), povezujući sve medicinski bitne informacije o pacijentu u sustavu orijentiranom – na pacijenta, a integriranom u postojeći BIS (bolnički informacijski sustav) i njegove podsustave putem standarda primjenjivih u modernoj medicini, i omogućavajući krajnjem korisniku da uvijek i na svakom mjestu ima dostup do svih medicinskih podataka svog pacijenta putem HTML5 web zero-client pristupa, neovisnog o operativnom sustavu, internet pretraživaču ili informatičkom okruženju u kojem radite.

Main_view_01

. . .

Organizacija podataka u sustavu je strukturirana, lako dostupna i logično prikazana, a sam DICOM preglednik, pogodan i za dijagnostiku (klasifikacija medicinskog proizvoda klase IIb), podržava sve vrste prikaza i obiluje potrebnim alatima za postprocessing. Istovremeno možete uspoređivati svaki pohranjeni podataka u sustavu.

 

Screenshot 2018-03-19 15.13.33

 

Vezani proizvodi:

ENTERPRISE PACS

INTEGRIRANI IMAGING

MEDICINSKE ARHIVE