Klinička radiologija i nuklearna medicina


Informatizacija radiologije i nuklearne medicine

Moderne zdravstvene ustanove koje teže povećanju učinka i dosezanju pozitivnih rezultata, kako stručno, tako i poslovno, prepoznaju potrebu za ulaganjem u informatizaciju. Moderna tehnologija omogućava cjelokupnu digitalizaciju i informatizaciju radiologije i nuklearne medicine, te postizanje zadanih srednjoročnih i dugoročnih ciljeva u smislu ušteda kroz povećanje efikasnosti radnog procesa.

Screenshot 2018-01-05 13.41.46

Moderna rješenja

Nudimo rješenja prilagođena profilu korisnika – neovisno da li se radi o privatnim praksama, poliklinikama, klinikama ili kliničkim lancima, ispunjavamo u cijelosti zahtjeve u vođenju i kontroli radnih procesa odjela radiologije i nuklearne medicine, arhiviranju dijagnostičkih i terapeutskih prikaza, integraciji u kliničko ili polikliničko okruženje, u telemedicinskom radnom procesu, kao i distribuciji medicinskih podataka na siguran i tehnološki prihvaćen način.

 

Screenshot 2018-01-05 13.44.10 Potpuna integracija

Sva naša rješenja su izvedena prema međunarodnim standardima i omogućavaju potpunu integraciju u radne procese i informatičke ekosustave u potpunosti neovisnih o njihovom profilu. Integracijom svih sistemskih i softverskih komponenti stvaramo “veću sliku” u beskompromisnoj funkcionalnoj integraciji.

 

PROIZVODI